לעומק היחס בין הבורא לאדם בחומשי התורה

מאמר המנסה להאיר על אופי היחס בין הבורא לברואיו מתוך המוצג בתיאורי החומש בפשטם, במיקוד על ספר בראשית, ומתוך כך הגעה להבנות במשמעות המצוות והתורות שניתנו לעם ישראל במדבר. חשוב להדגיש שנעשה פה נסיון לחקור את הנושא דרך הפרספקטיבה של פשט תורה שבכתב בלבד, ועל כן…

רק עץ (שיר)

  היא אומרת לי קול מתוכי צועק כתוב! הנפש משובללת אוסרת עצמה בתוך עצמה הפה מלא עפר כמו שהיא ציוותה הנפש אומרת כתוב! ידיי רטטו כשהרמתי את העט. העט הזה הוא חרב יחקוק נצח באפר. הנפש ממאנת לדבר וכופה נדחפת לדבר ואומרת לי צועקת נואקת כתוב,…

דרשה לצומות החורבן

כל מעגל שנה יהודי נפתח בתקיעות השופר של ראש-השנה, ומסתיים באבל היחף ודיכאוני של ימי בין המצרים, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. בימים אלו אנו מקוננים את השבירה, את הכישלון של העם וההיסטוריה לעמוד בייעודם, את השבר האיום המתבטא בחורבן הבית וחורבן הממלכה והאומה. אכן, מגיעים…

דרשה לצומות החורבן ג – כנפי רוח

א במאמרים הקודמים דנו בנפרד בי"ז בתמוז ובתשעה באב, והראנו איך ה"חמישה דברים" שאירעו בכל אחד מהם, מושרשים למעשה בשתי נקודות בודדות, שני החטאים הגדולים של עם ישראל בתקופת הקינון שלו: חטא העגל, שהוביל לשבירת הלוחות, וחטא המרגלים, שהוביל לגזירה שלא ניכנס לארץ. לאור זאת, יש…

דרשה לצומות החורבן ב – מבלי מקום

א כל שנה עברית פותחת בהמלכת ה' ובריאת העולם מחדש בשופרות של ראש השנה; כל שנה עברית נגמרת באבל היחף של תשעה באב. אמנם מגיעים ימי אלול הסתוויים לנחם אותנו לקראת שנה חדשה, אבל ללא הבנת האבל, ללא הבנה שמשהו חסר, ושל מה שחסר, לא נבין…

דרשה לצומות החורבן א – משבר הנצח

כל מעגל שנה יהודי נפתח בתקיעות השופר של ראש-השנה, ומסתיים באבל היחף ודיכאוני של ימי בין המצרים, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. בימים אלו אנו מקוננים את השבירה, את הכישלון של העם וההיסטוריה לעמוד בייעודם, את השבר האיום המתבטא בחורבן הבית וחורבן הממלכה והאומה. אכן, מגיעים…

פרק ד' – דעת וחיים

במאמר זה נעסוק בפער שבין הצורה שבה האדם תופס את הדברים, לבין מה שהם באמת. חידוש הבחירה והידיעה בתוך גבולות העולם והזמן שבפרק זה קבלתי מאבי מורי, דוד גולדשטיין. כשתינוק נולד לעולם, הוא לא מסוגל להבין את כל המתחולל סביבו. בהתחלה הוא אפילו לא קולט לגמרי את משמעות המרחב או הזמן. אפשר…

פרק ג' – טוב ורע

בפרק א' הוצעו שתי אפשרויות לבחינת מהות הטוב, אפשרות אחת, אובייקטיבית, הראתה שאין להוכיח שיש דבר שכזה 'טוב' עצמי. האפשרות השנייה שהיא זו שנבחרה לבסוף כיוון שהיא התואמת את היותינו בני אדם ולא חיות, אומרת שישנו דבר שכזה 'טוב', שהוא דבר עצמי ותודעה ייחודית שלא תלויה במחשבת האדם, אף שהיא מופיעה בו לעיתים. אם כן מהו בדיוק…

פרק ב' – טבע ובחירה

בפרק זה נעסוק בדינמיקות העדינות שבין האדם לבין עולמו. האדם תופס נפח משל עצמו, נפרד מהקיום הסובב, שנובע מתוך הגדרתו את עצמו כישות עצמית, כ'אני' נפרד, ובעל אישיות ועולם משלו. זה מה שיוצר את האגו, שנעדר, או שמופיע בצורות מפותחות הרבה פחות, בעולם בעלי החיים. ה'נפח' הנפרד שהאדם תופס מכריח מערכת יחסים בינו לבין העולם, נעסוק בביאור מערכת יחסים…

פרק א' – אמת ואמונה

במאמר זה אנסה לתקן עוול שמלווה רבים מאתנו ביומיום, והוא: שהעולם נראה לנו ברור מאליו. ובעצם שום דבר, כלום, לא ברור מאליו. אנחנו רגילים לכך שלא צריך לדבר על זה ש: 'יש עולם', 'יש אני' ו: 'יש אתה', או אפילו: 'יש היגיון'. החיים מתנהלים מתוך עצמם, מתוך…