מאמר קצוות

מאמר מקיף המנסה להסביר באופן תבוני את קטבי המציאות הבסיסיים שלנו: ספקנות, אמת ואמונה; הבחירה החופשית שלנו; הגדרות הטוב והרע; היחס בין התפיסה האנושית להוויה הכולית, וכו'. במבט ראשון נדמה לנו שהתשובות לשאלות האלה מובנות מאליהן, אך כשנכנסים לעובי הקורה, כפי שמתרחש לא אחת גם בחיים המעשיים, מגלים שההגדרות הבסיסיות שלנו נתונות בבעיות רבות. המאמר שלפניכם מנסה לפרק את הקטגוריות הבסיסיות של המחשבה, על מנת להבנות אותן שוב בצורה מובנית ותבונית, וכזו שתיתן מקום לאלוקים.

מאמר אמת ואמונה

מאמר טבע ובחירה

מאמר טוב ורע

מאמר דעת וחיים


כתיבת תגובה