דרשה לצומות החורבן ג – כנפי רוח

א במאמרים הקודמים דנו בנפרד בי"ז בתמוז ובתשעה באב, והראנו איך ה"חמישה דברים" שאירעו בכל אחד מהם, מושרשים למעשה בשתי נקודות בודדות, שני החטאים הגדולים של עם ישראל בתקופת הקינון שלו: חטא העגל, שהוביל לשבירת הלוחות, וחטא המרגלים, שהוביל לגזירה שלא ניכנס לארץ. לאור זאת, יש … המשך לקרוא דרשה לצומות החורבן ג – כנפי רוח