מחבר: Avraham

לעומק היחס בין הבורא לאדם בחומשי התורה

מאמר המנסה להאיר על אופי היחס בין הבורא לברואיו מתוך המוצג בתיאורי החומש בפשטם, במיקוד על ספר בראשית, ומתוך כך הגעה להבנות במשמעות המצוות והתורות שניתנו לעם ישראל במדבר. חשוב להדגיש שנעשה פה נסיון לחקור את הנושא דרך הפרספקטיבה של פשט תורה שבכתב בלבד, ועל כן…

פרק ד' – דעת וחיים

במאמר זה נעסוק בפער שבין הצורה שבה האדם תופס את הדברים, לבין מה שהם באמת. חידוש הבחירה והידיעה בתוך גבולות העולם והזמן שבפרק זה קבלתי מאבי מורי, דוד גולדשטיין. כשתינוק נולד לעולם, הוא לא מסוגל להבין את כל המתחולל סביבו. בהתחלה הוא אפילו לא קולט לגמרי את משמעות המרחב או הזמן. אפשר…

פרק ג' – טוב ורע

בפרק א' הוצעו שתי אפשרויות לבחינת מהות הטוב, אפשרות אחת, אובייקטיבית, הראתה שאין להוכיח שיש דבר שכזה 'טוב' עצמי. האפשרות השנייה שהיא זו שנבחרה לבסוף כיוון שהיא התואמת את היותינו בני אדם ולא חיות, אומרת שישנו דבר שכזה 'טוב', שהוא דבר עצמי ותודעה ייחודית שלא תלויה במחשבת האדם, אף שהיא מופיעה בו לעיתים. אם כן מהו בדיוק…

פרק ב' – טבע ובחירה

בפרק זה נעסוק בדינמיקות העדינות שבין האדם לבין עולמו. האדם תופס נפח משל עצמו, נפרד מהקיום הסובב, שנובע מתוך הגדרתו את עצמו כישות עצמית, כ'אני' נפרד, ובעל אישיות ועולם משלו. זה מה שיוצר את האגו, שנעדר, או שמופיע בצורות מפותחות הרבה פחות, בעולם בעלי החיים. ה'נפח' הנפרד שהאדם תופס מכריח מערכת יחסים בינו לבין העולם, נעסוק בביאור מערכת יחסים…

פרק א' – אמת ואמונה

במאמר זה אנסה לתקן עוול שמלווה רבים מאתנו ביומיום, והוא: שהעולם נראה לנו ברור מאליו. ובעצם שום דבר, כלום, לא ברור מאליו. אנחנו רגילים לכך שלא צריך לדבר על זה ש: 'יש עולם', 'יש אני' ו: 'יש אתה', או אפילו: 'יש היגיון'. החיים מתנהלים מתוך עצמם, מתוך…

מאמר קצוות

מאמר מקיף המנסה להסביר באופן תבוני את קטבי המציאות הבסיסיים שלנו: ספקנות, אמת ואמונה; הבחירה החופשית שלנו; הגדרות הטוב והרע; היחס בין התפיסה האנושית להוויה הכולית, וכו'. במבט ראשון נדמה לנו שהתשובות לשאלות האלה מובנות מאליהן, אך כשנכנסים לעובי הקורה, כפי שמתרחש לא אחת גם בחיים…

יציאת מצרים בארכיאולוגיה

במאמר זה ננסה לבסס את הגישה שיציאת מצרים והכניסה לארץ התרחשה במאה ה15 לפנה"ס. ראשית, כרקע, נבאר כיצד ואיך עובדות שיטות התיארוך בארכיאולוגיה העתיקה, אחר כך נציג סקירה כללית של הארכיאולוגיה המקראית מתקופת הברונזה ועד סוף תקופת הברזל בהידבקות לתיארוך המקראי, נסקור מקורות מצריים שייתכן שקשורים…