מחבר: שחר פרידמן

רק עץ (שיר)

  היא אומרת לי קול מתוכי צועק כתוב! הנפש משובללת אוסרת עצמה בתוך עצמה הפה מלא עפר כמו שהיא ציוותה הנפש אומרת כתוב! ידיי רטטו כשהרמתי את העט. העט הזה הוא חרב יחקוק נצח באפר. הנפש ממאנת לדבר וכופה נדחפת לדבר ואומרת לי צועקת נואקת כתוב,…

דרשה לצומות החורבן

כל מעגל שנה יהודי נפתח בתקיעות השופר של ראש-השנה, ומסתיים באבל היחף ודיכאוני של ימי בין המצרים, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. בימים אלו אנו מקוננים את השבירה, את הכישלון של העם וההיסטוריה לעמוד בייעודם, את השבר האיום המתבטא בחורבן הבית וחורבן הממלכה והאומה. אכן, מגיעים…

דרשה לצומות החורבן ג – כנפי רוח

א במאמרים הקודמים דנו בנפרד בי"ז בתמוז ובתשעה באב, והראנו איך ה"חמישה דברים" שאירעו בכל אחד מהם, מושרשים למעשה בשתי נקודות בודדות, שני החטאים הגדולים של עם ישראל בתקופת הקינון שלו: חטא העגל, שהוביל לשבירת הלוחות, וחטא המרגלים, שהוביל לגזירה שלא ניכנס לארץ. לאור זאת, יש…

דרשה לצומות החורבן ב – מבלי מקום

א כל שנה עברית פותחת בהמלכת ה' ובריאת העולם מחדש בשופרות של ראש השנה; כל שנה עברית נגמרת באבל היחף של תשעה באב. אמנם מגיעים ימי אלול הסתוויים לנחם אותנו לקראת שנה חדשה, אבל ללא הבנת האבל, ללא הבנה שמשהו חסר, ושל מה שחסר, לא נבין…

דרשה לצומות החורבן א – משבר הנצח

כל מעגל שנה יהודי נפתח בתקיעות השופר של ראש-השנה, ומסתיים באבל היחף ודיכאוני של ימי בין המצרים, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. בימים אלו אנו מקוננים את השבירה, את הכישלון של העם וההיסטוריה לעמוד בייעודם, את השבר האיום המתבטא בחורבן הבית וחורבן הממלכה והאומה. אכן, מגיעים…